Veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom

BCH Servis, s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
IČO:35 816 538, IČ DPH:SK2020224085,   
Zapísaná v registri okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 24548/B

Ospravedlňujeme sa za neprítomnosť stránky.

Čoskoro Vám predstavíme novú.

Kontaktovať nás môžete:

Tel.: +421 2 63530137
Fax: +421 2 63530138
bch@bchservis.sk